Perspectiefnota per programma

Samenleving

Dit programma draait om de zorg die we als gemeente dragen voor een vitale en gezonde leefomgeving voor jong en oud. Voor ons betekent dit een gemeente met een inclusieve samenleving, waarin noaberschap en mantelzorg belangrijke pijlers zijn van goede levenskwaliteit voor mensen die in Ommen wonen, werken en verblijven. Een gemeente die perspectief biedt op werk en inkomen om zelfstandig te (blijven) voorzien in levensonderhoud. Met goede en gedifferentieerde mogelijkheden voor educatie van jong en oud, hoogwaardige opvangmogelijkheden voor de jeugd en ruime mogelijkheden voor sport, culturele activiteiten, ontspanning, natuurbeleving, erfgoed en cultuur.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 13:21:03 met de export van 01/20/2021 13:15:55