Perspectiefnota per programma

Bestuur en Bedrijfsvoering

Dit programma draait om hoe wij als gemeente ons bestuur en onze bedrijfsvoering inrichten, gebaseerd op onze rol en ons takenpakket. Die rol en dat takenpakket veranderden de afgelopen jaren flink door steeds snellere en grotere ontwikkelingen. Zo is de Nederlandse samenleving mondiger, beter geïnformeerd en digitaal vaardiger geworden. Daardoor verschuift onze klassieke rol als overheid die voor haar burgers zorgt naar die van regisseur en netwerkpartner. Vanuit die rol werken we, waar mogelijk vanuit de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, als partners aan het realiseren van goede oplossingen. Die veranderende rol beïnvloedt natuurlijk ook ons takenpakket.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 13:21:03 met de export van 01/20/2021 13:15:55