Perspectiefnota per programma

Economie

Als gemeente dragen we zorg voor een economische groei die bijdraagt aan zowel de welvaart, het welzijn als de omgevingskwaliteit. Het fundament voor deze groei ligt in het bieden van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de vorm van een gastvrije gemeente met een groene, kwalitatief hoogwaardige omgeving. Daarvoor investeert Ommen in hoogwaardige woonmilieus, een aantrekkelijk centrum, aantrekkelijke vestigingslocaties voor bedrijven en diensten, goede bereikbaarheid en een gevarieerd recreatief aanbod. Met de agrarische sector, vrijetijdseconomie, bedrijvigheid (onder meer industrie en bouwnijverheid), zorg en dienstverlening beschikt Ommen over meerdere motoren om haar economische groei vorm te geven.  

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 13:21:03 met de export van 01/20/2021 13:15:55